Mestergruppen er gjennom sine huskjeder Norges største boligbygger. Med Mestergruppen Eiendom skal konsernet bli en av Norges ledende og mest innovative boligutviklere. Vi søker en erfaren og kommersielt orientert

PROSJEKTSJEF

som får ansvar for en portefølje av utviklingsprosjekter i Oslo og omliggende kommuner.

Mestergruppen Eiendom AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS som med 14 milliarder i omsetning er et av Norges største og raskest voksende konsern innen byggevarehandel, huskjeder og eiendomsutvikling. Største eier i Mestergruppen er Ferd AS. I år vil virksomhetene i Mestergruppen igangsette i underkant av 4000 boliger. Strategien er å øke aktiviteten ytterligere gjennom økt fokus på boligutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom AS.

Mestergruppen Eiendom fokuserer på utvikling av store og mellomstore boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge. Med prosjekter innenfor rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg sikrer Mestergruppen Eiendom en bred og spennende portefølje med mange muligheter. Se www.mestergruppeneiendom.no for mer informasjon.

Som vår nye Prosjektsjef vil du rapportere direkte til adm.dir og ha totalansvar for en portefølje av boligutviklingsprosjekter i alle prosjektets faser – fra akkvisisjon/tomtekjøp til og med ettermarked. I tillegg vil du være sentral i videreutvikling av selskapet. Viktige oppgaver vil være:

 • Utvikle gode, bærekraftige og framtidsrettede prosjekter
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, framdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Etablere prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Ledelse av egne og innleide resurser
 • Identifisere muligheter og redusere risiko
 • Sikre en god kundereise i prosjektene og en høy kundetilfredshet
 • Bidra som faglig ressurs på tvers av prosjektene
 • Bidra inn i MG Prosjektboliger sin produktutvikling
 • Etablere gode relasjoner i prosjekter

Vi søker deg som har god kompetanse på boligutvikling, erfaring fra byggherresiden og som behersker alle faser av eiendomsutvikling. Som person har du god kommersiell forståelse, er proaktiv med god gjennomføringsevne og trives med å ta selvstendig ansvar for større prosjekter og skape godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere.

Eiendomsutvikling er et strategisk satsningsområde for Mestergruppen og vi kan tilby deg en sentral rolle i implementeringen av denne strategien. I tillegg til å lede store og mellomstore utviklingsprosjekter, vil du også være med på å videreutvikle selskapet og konsernet som helhet. Som en del av Ferd systemet har vi en solid og langsiktig eier med god økonomisk gjennomføringskraft som i tillegg er opptatt av å ta sosialt ansvar. Mestergruppen har et ambisiøst team og tilbyr gode betingelser for dyktige ansatte.

For ytterligere informasjon se www.backerskeie.no eller kontakt våre rådgivere Are K. Skeie (tel 950 66 183) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via www.backerskeie.no.

Mestergruppen er gjennom sine huskjeder Norges største boligbygger. Med Mestergruppen Eiendom skal konsernet bli en av Norges ledende og mest innovative boligutviklere. Vi søker en erfaren og kommersielt orientert

SALGS- OG MARKEDSSJEF

som får ansvar for å bygge opp og implementere strategi og prosesser for salgs- og markedsarbeidet, samt å utvikle Mestergruppen Eiendoms kundereise.

Mestergruppen Eiendom AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS som med 14 milliarder i omsetning er et av Norges største og raskest voksende konsern innen byggevarehandel, huskjeder og eiendomsutvikling. Største eier i Mestergruppen er Ferd AS. I år vil virksomhetene i Mestergruppen igangsette i underkant av 4000 boliger. Strategien er å øke aktiviteten ytterligere gjennom økt fokus på boligutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom AS.

Mestergruppen Eiendom fokuserer på utvikling av store og mellomstore boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge. Med prosjekter innenfor rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg sikrer Mestergruppen Eiendom en bred og spennende portefølje med mange muligheter. Se www.mestergruppeneiendom.no for mer informasjon.

Som vår salgs- og markedssjef vil du gå inn i en nyopprettet stilling med ansvar for å utvikle vår markedsstrategi samt konsepter for salg og markedsføring av boliger. Salgs- og markedssjef er i tillegg ansvarlig for å utvikle og implementere MGEs kundereise, samt være sentral i utviklingsprosjekter med støtte til prosjektsjefer/-ledere med planlegging og oppfølging av markeds- og salgsaktiviteter i de ulike prosjektene. Viktige oppgaver vil være:

 • Utvikling av strategi og konsepter for markedsføring og salg av boliger. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av designmaler for prospekter, annonser osv.
 • Utvikling og implementering av MGEs kundereise. Dette innebærer blant annet strategi og konsepter for kjøpsprosess, tilvalg og tilvalgshåndtering, oppfølging av boligkjøpere, befaringer og overlevering.
 • Kartlegge og analysere behov og ønsker hos ulike kjøpergrupper
 • Kvalitetssikre markedsføringsmateriell
 • Delta med markedsvurderinger ved tomtekjøp, regulering og rammesøknad, og støtte prosjektene i spørsmål relatert til salg og markedsføring.
 • Kvalitetssikre at prosjekter som utvikles treffer markedet blant annet på boligmiks, konsept og tidspunkt for salgsstart
 • Kontrahering og oppfølging av prosjektmeglere
 • Følge opp prosjektenes boligsalg, og iverksette tiltak om nødvendig
 • Samhandle med avdeling for boligutvikling om utvikling av konsernets kundereise
 • Bidra inn i MG Prosjektboliger sin produktutvikling
 • Bidra i utvikling av merkevare- og bærekraftstrategi

Vi søker deg som har erfaring med mest mulig av ovennevnte oppgaver og god forståelse for hele kundereisen i boligmarkedet – enten fra en annen byggherre eller som prosjektmegler. Du må motiveres av å være ansvarlig for å bygge opp og implementere forretningsprosesser og ønske å bidra til at vi oppnår vår ambisjon om å være en innovativ og stor boligutvikler i det norske markedet. Som person har du god kommersiell forståelse, er proaktiv med god gjennomføringsevne og trives med å ta selvstendig ansvar samt å skape godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere.

Eiendomsutvikling er et strategisk satsningsområde for Mestergruppen og vi kan tilby deg en sentral rolle i implementeringen av denne strategien. I tillegg til å være ansvarlig for våre salgs- og markedsprosesser, vil du også være med på å videreutvikle selskapet og konsernet som helhet. Som en del av Ferd systemet har vi en solid og langsiktig eier med god økonomisk gjennomføringskraft som i tillegg er opptatt av å ta sosialt ansvar. Mestergruppen har et ambisiøst team og tilbyr gode betingelser for dyktige ansatte.

For ytterligere informasjon se www.backerskeie.no eller kontakt våre rådgivere Are K. Skeie (tel 950 66 183) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via www.backerskeie.no.

Om Mestergruppen

Mestergruppen er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Mestergruppen eier byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet,

samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter. Mestergruppen tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus, Blink Hus Arkitekter og Klepp Prosjektering.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer