Hafrsby strekker seg fra området ved Møllebukta og videre opp mot Revheim. Mellom Madlaleiren og Revheimsveien blir det hjem til rundt 10 000 mennesker. 4 000 boliger skal bygges. Butikker, bedrifter, barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg og andre servicefunksjoner vil fylle området med liv og røre.

Beliggenhet

5 km fra Stavanger sentrum

Boliger

ca. 4000

Hafrsby samler historie og framtid

I år 872 samler Harald Hårfagre Norge til ett rike ved slaget i Hafrsfjord. Nesten 1150 år etterpå skal Hafrsby samle bydelene Madla og Revheim. Her samles historie og framtid. Boliger og næring. Beboere og besøkende i harmoniske omgivelser.

Hafrsby strekker seg fra området ved Møllebukta og videre opp mot Revheim. Mellom Madlaleiren og Revheimsveien blir det hjem til rundt 10 000 mennesker. 4 000 boliger skal bygges. Butikker, bedrifter, barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg og andre servicefunksjoner vil fylle området med liv og røre.

Sentral beliggenhet

Hafrsby ligger sentralt – ca. 5 kilometer fra Stavanger sentrum og under 8 km fra Forus. Det er kort vei til Madlakrossen bydelssenter, Universitetet på Ullandhaug og turområdene ved Stokkavatnet og Hafrsfjord.

10-minuttersbyen

Hafrsby representerer framtidsrettet og klimavennlig byutvikling. Målet å skape 10-minuttersbyen – et mangfoldig bymiljø med korte gangavstander og et nært naboskap mellom boligene og et opplevelsesrikt nærmiljø. Det betyr gåavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål som skole, barnehage, kollektivtransport, nærbutikk, handel, service, rekreasjon, leke- og aktivitetsområder.

Blågrønne kvaliteter

Et sammenhengende grøntdrag kommer til å gå igjennom Hafrsby. I sør knytter det an til Hafrsfjord og i nord til Stokkavatnet langs Kompani Linges vei og i retning Revheim kirke. Beplantning, grønne tak og grønne fasader vil bidra til at området framstår organisk og harmonisk. Mellom bebyggelse og det grønne blir det en sømløs overgang mellom offentlige og private uteområder.

Moderne mobilitet

Det blir fleksible parkeringsløsninger, og det legges til rette for bilkollektiv. Enkel tilgang til sykkelparkering gjør det lett å velge sykkel som transportmiddel. Dessuten ligger bussveien langs feltet slik at det er lett å bruke kollektivtransport.