Tiltak for å begrense Korona-smitte

Vi i Mestergruppen Eiendom følger situasjonen nøye og har iverksatt tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger. Vi gjør det vi kan for å holde aktiviteten mest mulig i gang på våre byggeplasser og kontorer.

Vi forsøker å holde aktiviteten så normal som mulig, samtidig som vi følger myndighetenes råd for å forhindre ytterligere smittespredning i samfunnet.

Mestergruppen Eiendom vil holde dialogen med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og vi ber om forståelse for eventuelle konsekvenser knyttet til bemanning og fremdrift på byggeprosjektene.

For å begrense smittespredningen, og opprettholde forsvarlig drift har vi blant annet iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene
  • Intern informasjonskampanje om god hånd- og hostehygiene
  • Bruk av hjemmekontor der det er mulig
  • Reisevirksomhet holdes på et så lavt nivå som mulig
  • Møter gjennomføres fortrinnsvis på telefon eller videomøter, i stedet for fysiske møter
  • Egne retningslinjer for redusert smittefare på bygg- og anleggsplasser fra BNL er distribuert til alle Mesterhusforhandlere
  • Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdrift og våre ansattes sikkerhet. Vi ber derfor om at alt unødig opphold og besøk på våre byggeplasser unngås.

Vi anbefaler alle kunder og ansatte å følge med på helsenorge.no/koronavirus for oppdatert informasjon om situasjonen og anbefalte tiltak.

Ta gjerne kontakt med oss via telefon, mail eller kontaktskjema på nettsiden.

Ta vare på hverandre, og følg myndighetenes anbefalinger for å redusere smittefare.