Fokus på gode bomiljøer

Mestergruppen Eiendom utvikler store og mellomstore boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge. Vi fokuserer i all hovedsak på småhusbebyggelse med eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lavblokker. Slik sikrer Mestergruppen Eiendom en bred og spennende portefølje hvor vi kan tilby boliger til alle typer kunder og kan ha et sterkt fokus på gode bomiljøer.

Mestergruppen Eiendom AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS, et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Største aksjonær i Mestergruppen er Ferd AS.

For tomteeiere

Vi kjøper tomter

Vi er alltid på utkikk etter områder vi kan utvikle etter vår visjon. Har du et område du tror kan være av interesse ser vi med glede nærmere på saken! Vi kan gi deg et hurtig svar på utviklingsmulighetene og verdien av eiendommen din.

Les mer

Våre spennende prosjekter

Mestergruppen Eiendom gjennomfører eiendomsutvikling i egen regi, i og rundt de største byene i landet.  Vi føler et samfunnsansvar for å utvikle gode bomiljø, der mennesker i ulike faser av livet kommer sammen og kan trives i mangfold. Dette innebærer et brennende ønske om å tilrettelegge boligfelt med en sammensetning av ulike boliger, for ulike livsfaser.

Boligutviklingen fokuserer i all hovedsak på småhusbebyggelse med eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, og lavblokker for å kunne differensiere i areal og pris til de forskjellige boligkjøperne.

Kommende prosjekter