Mestergruppen_eiendom_logo_icon_250

Om Mestergruppen Eiendom

Mestergruppen Eiendom fokuserer på utvikling av store og mellomstore boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge. Vi besitter en fin tomtereserve for utvikling av boligfelt i fremtiden. Våre boliger består av familieboliger som rekkehus og flermannsboliger, samt lave leilighetsbygg på tre til fire etasjer med leiligheter i størrelser fra 1- til 5-roms. Dette gir Mestergruppen Eiendom en bred og spennende portefølje med mange muligheter og et sterkt fokus på gode bomiljøer.

 

Utvikling av prosjektboligene skjer ved bruk av Mestergruppens interne kompetanse på prosjektering og vi har egne arkitekter med lang erfaring. Gjennom selskaper i Mestergruppen produseres mye av byggematerialet som pre-fabrikkerte modeller. Dette medfører en høy grad av gjentagelse, og gjør boligproduksjonen forutsigbar og trygg for alle involverte parter.

Selskapet holder til på Bryn i Oslo, ved Mestergruppens hovedkontor.

Fremtidsrettet boligbygging

Et godt bærekraftig bomiljø er en harmonisk og inkluderende samfunnsdel som tar hensyn til både mennesker og miljøet på en balansert måte. Dette miljøet er utformet med tanke på langsiktig levedyktighet, minimal påvirkning på naturen og høy livskvalitet for beboerne. Hos oss skal du kunne kjenne igjen viktige elementer som støtter oppunder dette.

  • Miljøvennlig infrastruktur: Bærekraftige boligområder er bygget med fokus på grønn infrastruktur som gang- og sykkelstier, offentlig transport, regnvannshåndteringssystemer og energieffektive løsninger. Dette reduserer avhengigheten av personlig bilbruk og minimerer karbonavtrykket.
  • Variert og rimelig boligutvalg: Et godt bomiljø tilbyr forskjellige typer boliger som passer for ulike behov, livsstiler og inntektsnivåer. Dette inkluderer både leiligheter, rekkehus og eneboliger, samt rimelige alternativer for å fremme sosial mangfoldighet.
  • Grønne områder og rekreasjon: Tilgjengelige parker, grøntområder og lekeplasser bidrar til trivsel og fysisk aktivitet for beboerne. Disse områdene gir mulighet for kontakt med naturen, avslapning og sosiale aktiviteter.
  • Energi- og ressurseffektive bygninger: Bærekraftige boliger er utformet med fokus på energieffektivitet, bruk av fornybar energi og redusert forbruk av vann og ressurser. Dette inkluderer bruk av solenergi, grønne tak og materialer med lav miljøpåvirkning.
  • Klimateknologi og resirkulering: Integrering av smarte teknologier som styrer energiforbruket, optimaliserer avfallshåndtering og fremmer resirkulering bidrar til å redusere miljøbelastningen og fremme en bærekraftig livsstil.
  • Lokale tjenester og handlemuligheter: Nærhet til dagligvarebutikker, skoler, helsetjenester og andre essensielle tjenester reduserer behovet for lang reisetid og fremmer et mer lokalt og aktivt samfunnsliv.
  • Sosial inkludering og fellesskap: Et bærekraftig bomiljø legger vekt på å bygge sterke nabofellesskap og sosiale bånd. Dette oppnås gjennom fellesarealer, arrangementer og aktiviteter som samler beboere og skaper et varmt og støttende miljø.
  • Fremme miljøbevissthet: Gode bærekraftige boligområder inkluderer beboere i initiativer som fremmer miljøbevissthet og bærekraftig livsstil, som for eksempel kompostering, bruk av kollektivtransport og deltakelse i lokale miljøprosjekter.
  • Planlegging for fremtidige behov: Bærekraftige boligområder er designet med tanke på fremtidig vekst og endringer. Det innebærer fleksible planløsninger, infrastruktur som kan tilpasses, og hensyn til klimaendringer og demografiske trender.
  • Bærekraftig forvaltning: Effektiv styring og vedlikehold av boligområdet, samt deltakelse fra beboerne i beslutningsprosesser, er avgjørende for å sikre at bærekraftsprinsippene opprettholdes over tid. Samlet sett handler et godt bærekraftig bomiljø for oss om å balansere behovene til både mennesker og planeten, og skape et sted der folk kan trives, vokse og leve i harmoni med naturen.

Om Mestergruppen

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter.

Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med Saltdalshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer.

KONTAKT

Vi skaper gode bomiljøer