Om Mestergruppen Eiendom

Mestergruppen Eiendom besitter en stor tomtereserve for utvikling av boligfelt i fremtiden. Selskapets strategi er å utvikle eiendommer for mellomstore og store boligprosjekter (bestående av småhus, eneboliger og mindre leilighetsbygg) i og omkring de store byene i Norge.

Via våre datterselskap produseres mye av byggematerialet som pre-fabrikkerte modeller. Dette medfører en høy grad av gjentagelse, og gjør boligproduksjonen forutsigbar og trygg for alle involverte parter.

Alle våre husmodeller bygges i tre for å støtte opp under vår miljøprofil. Det er en selvfølge at vi forholder oss til de strengeste miljøkravene i bransjen. Vi lover deg balansert ventialsjon, sentralstøvsuger og andre miljøtiltak for at din bolig blir mest mulig bærekraftig.

Utvikling av prosjektboliger skjer ved bruk av Mestergruppens interne kompetanse i samarbeid med anerkjente arkitektkontorer.

Selskapet holder til på Bryn i Oslo, ved Mestergruppens hovedkontor.

Jostein Haugen
Konserndirektør Eiendom
Tlf: 958 22 285
Jostein.Haugen@mestergruppen.no
Andreas Olsen
Eiendomsutvikler
Tlf: 950 27 070
Andreas.Olsen@mestergruppen.no
Øystein Embretsen
Eiendomsutvikler
Tlf: 996 94 317
Oystein.Embretsen@mestergruppen.no
Asbjørn Styrvold
Regnskapsansvarlig
Asbjorn.Styrvold@mestergruppen.no
Andreas Tangen Grøstad
Juridisk sjef
Andreas.Grostad@mestergruppen.no
Amund Eidet
Økonomidirektør
Tlf: 419 30 228
Amund.Eidet@mestergruppen.no
Mads G. Tveit
Prosjektsjef
Mads.Tveit@mestergruppen.no
Ragnhild Forslund
Strategi- og utviklingssjef
Ragnhild.Forslund@mestergruppen.no
Clive Viken
Prosjektsjef
Clive.Viken@mestergruppen.no
Rudolf Fredriksen
Prosjektsjef
Rudolf.Fredriksen@mestergruppen.no
Line Bjerck Ruud
Salgs- og markedssjef
Tlf: 982 10 553
Line.Ruud@mestergruppen.no

Om Mestergruppen

Mestergruppen er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Mestergruppen eier byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet,

samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter. Mestergruppen tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus, Blink Hus Arkitekter og Klepp Prosjektering.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer